Dags för nya tag

Motivation och drivkrafter hos företagare är många och olika.
Självförverkligande, tjäna pengar, frihet över sin egen tid. Att vara
företagare innebär oftast mycket och hårt arbete. Och trots att
motivationen finns där, utvecklas man inte alltid som önskat. Ibland
fastnar man, står och stampar och vet inte riktigt var man ska sätta foten för att gå vidare.

Att hitta in på nya spännande vägar, ny inspiration, ny kraft och
energi, är viktigt för ett företags utveckling. Och att utvecklas är
nödvändigt för att hålla drivkraft och glädje vid liv.

Stöd, uppbackning, andras positiva erfarenhet och goda råd, kan
vara just det som behövs för att få dig att hitta inspirationen och
kraften till nya tag.

I arkivet har Philco samlat artiklar som vi hoppas ska inspirera dig.

Återkoppla gärna via mail till - info@philco.se