Ledarskap och affärsutveckling

Steg till framgång | Motiverade ledare | De riktiga vinnarna


Steg till framgång [upp]

För att bli en vinnare behöver du inte vara bäst på det du gör, det
räcker med att du är aningen smartare, lite bättre eller att du gör
saker något annorlunda än dina konkurrenter.

Philco arbetar kundorienterat med en utvecklingsmodell som sker
i steg. Tillsammans hittar vi en fungerande strategi för företagets
framtida utveckling. Processen består bland annat av kartläggning
och strukturering av nuläge, fastställande av mål samt identifiering
av viktiga verktyg som behövs för att uppnå målen.

Philco finns med under utvecklingsprocessens samtliga steg. Vi har
de erfarenheter och kontakter som krävs för att hjälpa dig vidare.
Tillsammans gör vi förändringsarbetet enkelt, tryggt, lustfyllt och
med fokus på det du vill ha.

Philco hjälper ditt företag att jobba lite smartare!

Motiverade ledare [upp]

Motiverad personal är viktigt för ett väl fungerande företag. Det är
för många självklart. Men hur når man dit? Företagsledningen har
här en central uppgift i att motivera sin personal.

En lyckad förändring grundar sig i att den är väl förankrad inom
organisationen och att det för genomförandet av förändringen finns
tydliga framtagna mål. Den ut